woensdag, juli 26, 2006

Uitzending 27 juli: Verslaving aan games

Het succes van computergames heeft veel positieve kanten, zoals stimulansen voor verdere technische ontwikkeling van computers, nieuwe vormen van economisch verkeer, nieuwe kansen voor de grafische sector en nieuwe manieren om talent te vinden en te ontwikkelen. Een schaduwkant is zonder twijfel dat er ook verslaving aan games mogelijk is.

Er zijn al geïsoleerde gevallen gemeld van mensen die zich hebben doodgegamed, vooral in Aziatische landen. Gevallen van moord, zelfmoord en verwaarlozing komen ook voor, ook in de VS bijvoorbeeld. In Korea bestaan al sinds 2003 hulpprogramma's voor gamingverslaafden. In 2005 werd hulp verleend aan meer dan 10.000 mensen.

Deze maand is in Amsterdam een programma voor gamingverslaafden van start gegaan. Het wordt verzorgd door het bedrijf Smith and Jones Addiction Consultants, dat ook andere vormen van verslaving behandelt zoals alcohol-, drugs- en gokverslaving. De Electronische Eeuw spreekt met initiatiefnemer Keith Bakker en met Hyke, ex-verslaafde.

Informatie over De e-Eeuw
De e-Eeuw streaming
De e-Eeuw download
De e-Eeuw Podcast

HB's column bij BNR

HB's columns download
HB's column Podcast

donderdag, juli 13, 2006

Uitzending 20 juli: Virtualisatie

Als je veel computertaken hebt die beter van elkaar gescheiden kunnen blijven, kun je elke taak door een aparte computer laten doen. Dat kost een hoop computers, dus veel geld, ruimte en electrische energie, om maar te zwijgen van onderhoud.

Met de huidige stand van de techniek is het ook mogelijk in één fysieke machine een willekeurig aantal virtuele computers te maken, die precies even degelijk gescheiden van elkaar werken als aparte fysieke machines. Virtuele computers kunnen zelfs onderling, en met fysieke computers elders, een netwerk vormen. Binnen één fysieke computers kunnen pc's draaien met verschillende besturingssystemen, zoals Unix, Solaris, Linux en verschillende versies van Windows. Op deze manier kunnen fysieke computers veel efficiënter worden benut. Software voor 'virtual computing' wordt geleverd door onder andere VMware, Sun en Microsoft.

Over de mogelijkheden van 'virtual computing' raadpleegt dEE in deze aflevering Richard Garsthagen van marktleider VMWare en Hans Appel van Sun Nederland.

Informatie over De e-Eeuw
De e-Eeuw streaming
De e-Eeuw download
De e-Eeuw Podcast

HB's column bij BNR

HB's columns download
HB's column Podcast

maandag, juli 10, 2006

Uitzending 13 juli: Tele-operaties

Nederland is de afgelopen decennia veel fabricage-industrie kwijtgeraakt aan lagelonenlanden. In deze uitzending presenteert prof. Kees van Hee (TUE) een idee om een deel daarvan weer terug te krijgen.

Het idee, Tele-operations, komt erop neer dat via dataverbindingen en robotica de arbeid in de lagelonenlanden blijft, terwijl de vruchten van die arbeid hier ontstaan. Dus de arbeider die schoenen fabriceert zit bij wijze van spreken in de Filippijnen, maar hij ziet zijn werk op een 3D-scherm en bedient een robot met datahandschoenen. De robot staat in Nederland en de schoen gaat hiervandaan de markt op.

Op deze manier kan volgens Van Hee kennis beter behouden blijven voor Nederland, terwijl ook de economische revenuen in Nederland blijven. Stijgen de lonen, dan is de arbeid makkelijk elders in te huren. De techniek leent zich ook voor andere vormen van goedkope arbeid. Een chauffeur in Indonesië zou een auto in Nederland kunnen besturen. Van Hee meent dat dit meer kans van slagen heeft dan volledig automatisch bestuurde auto's. Hij probeert rond zijn denkbeelden een onderzoeksproject van de grond te krijgen.

Van Hees voorstel wordt in dEE becommentarieerd door Paul 't Hoen, van het Regieorgaan ICT.

Informatie over De e-Eeuw
De e-Eeuw streaming
De e-Eeuw download
De e-Eeuw Podcast

HB's column bij BNR

HB's columns download
HB's column Podcast

dinsdag, juli 04, 2006

Uitzending 6 juli: The Next Web

Op 7 juli vindt in de St. Olofskapel in Amsterdam (Prins Hendrikkade, 59-72) The Next Web Conference plaats. Beroemde sprekers uit binnen- en buitenland zullen hun visie geven op huidige en toekomstige trends op het web, en de invloed daarvan op de samenleving in het algemeen en internet in het bijzonder. De bekendste is wel Kevin Kelly, oprichter van het tijdschrift Wired. Verder zijn daar Michael Arlington van het blogging- en podcastingimperium TechCrunch en Kevin Rose van het immens populaire Digg.com, een site waar de lezers bepalen welke stukken op de voorpagina komen.

De Electronische Eeuw zal live aanwezig zijn bij het diner ter ere van de gasten aan de vooravond van de conferentie, thuis bij organisator Boris Veldhuijzen van Zanten en zal met enkele van de sprekers in discussie gaan.

Informatie over De e-Eeuw
De e-Eeuw streaming
De e-Eeuw download
De e-Eeuw Podcast

HB's column bij BNR

HB's columns download
HB's column Podcast