maandag, juli 10, 2006

Uitzending 13 juli: Tele-operaties

Nederland is de afgelopen decennia veel fabricage-industrie kwijtgeraakt aan lagelonenlanden. In deze uitzending presenteert prof. Kees van Hee (TUE) een idee om een deel daarvan weer terug te krijgen.

Het idee, Tele-operations, komt erop neer dat via dataverbindingen en robotica de arbeid in de lagelonenlanden blijft, terwijl de vruchten van die arbeid hier ontstaan. Dus de arbeider die schoenen fabriceert zit bij wijze van spreken in de Filippijnen, maar hij ziet zijn werk op een 3D-scherm en bedient een robot met datahandschoenen. De robot staat in Nederland en de schoen gaat hiervandaan de markt op.

Op deze manier kan volgens Van Hee kennis beter behouden blijven voor Nederland, terwijl ook de economische revenuen in Nederland blijven. Stijgen de lonen, dan is de arbeid makkelijk elders in te huren. De techniek leent zich ook voor andere vormen van goedkope arbeid. Een chauffeur in Indonesiƫ zou een auto in Nederland kunnen besturen. Van Hee meent dat dit meer kans van slagen heeft dan volledig automatisch bestuurde auto's. Hij probeert rond zijn denkbeelden een onderzoeksproject van de grond te krijgen.

Van Hees voorstel wordt in dEE becommentarieerd door Paul 't Hoen, van het Regieorgaan ICT.

Informatie over De e-Eeuw
De e-Eeuw streaming
De e-Eeuw download
De e-Eeuw Podcast

HB's column bij BNR

HB's columns download
HB's column Podcast