maandag, september 05, 2005

Uitzending 8 september: Aftappen en bewaren

Deze week zijn aftapplicht en bewaarplicht voor telecomproviders weer aan orde. De aftapplicht bestaat al, maar provider Xs4all voert een procedure tegen de Staat omdat de providers nauwelijks worden gecompenseerd voor de kosten die ze moeten maken. Per 'tap' krijgen de providers een bedrag van zegge en schrijve 13 euro 13 cent.

In de eerste plaats hebben de providers apparatuur moeten plaatsen die het aftappen mogelijk maakt. Een feitelijke tap levert daarbij marginale kosten op. Kleine providers hebben die apparatuur niet; deze leemte wordt vervuld door ict-er Pim van Stam die met een mobiele aftapinstallatie Nederland rondrijdt. Hij weet waarover hij praat als het om de kosten van aftappen gaat en hij is te gast in deze aflevering van De Electronische Eeuw.

Verder vertelt Judith van Erve, voorlichter van Xs4all, over stand van zaken in de procedure tegen de Staat. Behalve over de aftapplicht zullen we ook weer de bewaarplicht bespreken, die deze week in op Europees niveau aan de orde is. Ook bij de bewaarplicht dreigen internetproviders de kosten te moeten dragen van ingrijpende technische aanpassingen die de politiek voorschrijft.

Een publicatie in WebWereld vorige week schetste tien manieren om de bewaarplicht te ontduiken en heeft tot Kamervragen geleid. Internetprovider BIT heeft gedreigd zijn activiteiten te zullen staken als de bewaarplicht erdoor komt.

Informatie over De e-Eeuw
De e-Eeuw streaming
De e-Eeuw download
De e-Eeuw Podcast

HB's column bij BNR

HB's columns download
HB's column Podcast