woensdag, juni 29, 2005

Uitzending 30 juni: Bewaarplicht

De afgelopen weken heeft een bij vlagen bittere discussie gewoed, in Nederland zowel als op Europees niveau, over de bewaarplicht voor telecombedrijven (waaronder internetproviders). Het gaat daarbij om de vraag of deze bedrijven wettelijk verplicht worden verkeersgegevens langdurig te bewaren voor het geval opsporingsinstanties deze nodig hebben. Het lijkt er nu op dat telefoonmaatschappijen het spits moeten afbijten met een bewaarplicht van een jaar.

Maar het nut en de noodzaak van deze maatregel zijn nog altijd omstreden, net als trouwens het plan dat het bedrijfsleven de kosten voor zijn rekening moet nemen. Vorige week publiceerde de Erasmus Universiteit een onderzoek waar voor- zowel als tegenstanders van de bewaarplicht mee aan de haal gingen: het ministerie van Justitie meende dat het argumenten aandroeg vóór de bewaarplicht en de privacyorganisatie Bits of Freedom vond het tegenovergestelde.

Daarom zijn ditmaal in De Electronische Eeuw te gast Sjoera Nas van Bits of Freedom, en Paul Verloop, een van de auteurs van het rapport van de Erasmus Universiteit. Met hen zullen we de achtergronden van de bewaarplicht, de huidige stand van zaken en de toekomstverwachtingen doornemen.

Verder brengt correspondent Walter van Kalken ict-nieuws uit Bangkok.


Informatie over De e-Eeuw
De e-Eeuw streaming
De e-Eeuw download
De e-Eeuw Podcast

HB's column bij BNR

HB's columns download
HB's column Podcast