dinsdag, mei 17, 2005

Uitzending 12 mei: Octrooiinfo onvindbaar?

Volgens recent Nederlands onderzoek zijn de octrooiarchieven niet compleet en is de informatie die wél beschikbaar is, niet voldoende doorzoekbaar. Dat is een slechte zaak, onder andere voor de toekenning van nieuwe octrooien. De octrooieerbaarheid van een uitvinding hangt immers af van de nieuwheid, en om die te beoordelen moet je naar informatie over oude uitvindingen kijken.

Volgens W.G. Lagemaat, directeur van Univentio, een bedrijf dat 'doet' in octrooiïnformatie, zijn de archieven van de Europese octrooibureaus op drie manieren onvolledig: er zijn documenten verloren gegaan, er zijn documenten gescand maar het scannen is mislukt (en de originelen zijn weggegooid of dreigen te worden weggegooid), en er zijn documenten gescand maar deze zijn niet op tekst doorzoekbaar, waardoor ze buiten de gebruikelijke zoekstrategieën vallen.

In De Electronische Eeuw komt de heer Lagemaat zijn studie, gepubliceerd in het blad World Patent Information, zelf toelichten. H.F.G. Geijzers, directeur Octrooicentrum Nederland, zal hem van repliek dienen. Verder in deze uitzending: een telefoongesprek met onze correspondent in Singapore, op het gebied van ICT het meest voorlijke land ter wereld.

Informatie over De e-Eeuw
De e-Eeuw streaming
De e-Eeuw download
De e-Eeuw Podcast

HB's column bij BNR

HB's columns download
HB's column Podcast