dinsdag, september 26, 2006

28 september: Stemcomputers

Zijn stemcomputers te vertrouwen? Zo ja, waarom dan wel, en zo nee, waarom niet? En zijn het nou stemcomputers of stemmachines?

De actiegroep 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' is sinds begin juli bezig met zagen aan de poten van de stemcomputer. Een paar interessante bevindingen uit de reeks wob-procedures die de groep is begonnen: het gebruik van stemcomputers maakt verkiezingen veel duurder, en de strenge eisen die volgens de overheid aan de apparaten worden gesteld betreffen bestendigheid tegen omvallende kopjes koffie en niet beveiliging tegen fraude.

Inmiddels zijn alle geledingen van de maatschappij wakker. Gemeenten worden door vragen vanuit de gemeenteraden gedwongen een (vaak sussend) standpunt in te nemen; recentelijk heeft de SP gesteld dat de veiligheid van de stemcomputers in Nederland moet verbeteren.

De Electronische Eeuw bespreekt de stand van zaken met de oprichter van 'Wij vertrouwen stemcomputers niet', Rop Gonggrijp, en met Niesco Dubbelboer, Kamerlid voor de PvdA, lid van de vaste kamercommissies van Binnenlandse Zaken en Europese Zaken. Kun je met een stemcomputer ook schaken?

Informatie over De e-Eeuw
De e-Eeuw streaming
De e-Eeuw download
De e-Eeuw Podcast

HB's column bij BNR

HB's columns download
HB's column Podcast