maandag, juni 23, 2008

26 juni: Internetstemmen deugt ook al niet

Volgende week komt in de Tweede Kamer, pal voor het zomerreces, de Regeling Waterschapsverkiezingen 2008 aan de orde. Met deze regeling wordt het gebruik van de internetstemdienst RIES, het Rijnland Internet Election Systeem, geformaliseerd.

De actiegroep Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet waarschuwt dat dezelfde fouten gemaakt worden als in het geval van de stemcomputers:
=De eisen waaraan voldaan moet worden zijn de aanbevelingen van de Raad van Europa voor e-stemmen, die in feite richtlijnen zijn voor lidstaten waaraan de voorschriften voor internetstemmen moeten voldoen. Deze aanbevelingen zijn dus geen alternatief voor behoorlijke voorschiften voor internetstemmen. Als eisen voor het internetstemmen zelf zijn ze ongeschikt en onvoldoende, stelt Rop Gonggrijp van Wvscn in De Electronische Eeuw.
=De waterschappen toetsen zelf de mate waarin hun eigen systeem aan deze 'eisen' voldoet.
=De broncode van het systeem RIES wordt gepubliceerd maar dat is nog niet gebeurd. De belofte is dat dat uiterlijk 1 juni gebeurt. Uiterlijk op 1 september besluit de staatssecretaris of de stemdienst gebruikt mag worden. Gonggrijp stelt dat dit onvoldoende tijd is om de broncode te bestuderen. Omdat in deze periode bijna het hele Kamerreces valt, spreekt hij in zijn nieuwsbrief het vermoeden uit dat de staatsecretaris op deze manier probeert de regeling langs een vakantievierende Kamer te smokkelen.

Verder maakt Gonggrijp zich zorgen over een octrooi dat een particulier (mede) heeft op een element van het RIES-systeem. Het octrooi zou zijn overgedragen aan de overheid maar de bewijzen daarvoor ontbreken.

Kamerlid Wijnand Duyvendak (GL) zegt in dEE het helemaal eens te zijn met Gonggrijp. Hij heeft in de Kamer al dusdanig kritische geluiden gehoord dat hij zich niet kan voorstellen dat de Regeling Waterschapsverkiezingen er in de huidige vorm doorheenkomt.

Na deze uitzending gaat dEE zelf met zomerreces tot 4 september.

Informatie over De e-Eeuw
Podcast1
Podcast2
Voor streaming: gebruik het venster 'Radio-archief' op de voorpagina van de BNR-site

De Electronische Eeuw wordt live uitgezonden op donderdag om 20:00 uur. Frequentie: Randstad 100.1 FM; zie voor andere regio's het venster 'Frequenties' links onderaan op bnr.nl.
Herhalingen: Vr 0:00 u, Za 15:00 en 20:30 u, Zo 6:00 en 15:30 u, Ma 5:00 u.